Friday, November 8, 2013

Giao dịch ký quỹ: Phần 2 - Hoạt động

Xem thêm:
Giao dịch ký quỹ: Phần 1 - Giới thiệu

Để dễ hình dung, chúng ta có thể liên tưởng đến mô hình chiếc đòn bẩy:Trường hợp 1: Với số tiền 50$ ban đầu, nếu không sử dụng GDKQ, bạn chỉ mua được lượng CK có giá trị 50$. Nếu giá CK của bạn tăng 10%, thì tổng giá trị CK của bạn sẽ thành 55$. Bạn bán CK ra và thu được 50$ tiền vốn, 5$ tiền lãi. Lúc này, tỉ suất sinh lợi của bạn là 10% trên số vốn đã bỏ ra ban đầu.

Trường hợp 2: Khi sử dụng GDKQ, với số tiền 50$ ban đầu, CTCK cho bạn vay thêm 50$ nữa, bạn sẽ mua được lượng CK có giá trị 100$. Nếu giá CK của bạn tăng 10%, thì tổng giá trị CK của bạn sẽ thành 110$. Bạn bán CK ra và thu được 110$, bạn trả CTCK 50$ tiền vay, bạn còn lại 50$ tiền vốn và 10$ tiền lãi. Lúc này, tỉ suất sinh lợi trên vốn của bạn là 10$/50$=20%, chứ không còn là 10% như ở trường trường hợp 1. Đòn bẩy tài chính đã giúp cho bạn kiếm được lợi nhuận gấp đôi so với bình thường, trong cùng một mức tăng giá CK.

Điều này cũng giống như bạn sử dụng đòn bẩy để nâng vật nặng. Với sức lực của bạn là 50$, bạn chỉ nâng được 1 vật là 50$. Nhưng khi CTCK hỗ trợ cho bạn đòn bẩy 50$ nữa, bạn sẽ có tổng sức lực là 100$. Tỉ lệ tổng sức/sức của bạn là 100$/50$ = 2:1. Đó cũng chính là tỉ lệ độ dài của cánh tay đòn và sức nâng tương ứng. Lúc này, với hỗ trợ của đòn bẩy, sức nâng 50$ của bạn có thể nâng được 1 vậy nặng 100$. Ở phía bên phải, vật nặng được nâng lên cao bao nhiêu, thì tương ứng bên trái, cánh tay đòn cũng đi được quãng đường dài gấp đôi bấy nhiêu. Quãng đường này chính là tỉ lệ lãi/lỗ tương ứng.

Nhưng đó là ta chỉ mới xét mặt lợi ích của đòn bẩy tài chính khi thị trường tăng giá. Còn khi thị trường giảm giá, thì thiệt hại cũng sẽ là gấp đôi tương ứng. Với ví dụ ở Trường hợp 2, nhưng lúc này giá CK không tăng mà lại giảm 10%, tổng giá trị CK của bạn sẽ còn lại 90$. Bạn bán CK ra, trả nợ CTCK 50$, bạn còn lại 40$. So với số vốn ban đầu 50$ bạn bỏ ra, bạn đã lỗ 10$, tỉ suất sinh lời của bạn lúc này là -20%. Còn đối với Trường hợp 1, nếu CK giảm giá 10%, thì bạn chỉ lỗ 5$, tương ứng với tỉ suất sinh lời là -10%.

Rõ ràng việc sử dụng GDKQ - Đòn bẩy tài chính giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao gấp nhiều lần khi thị trường tăng thì cũng sẽ làm cho bạn thua lỗ tương ứng khi thị trường giảm. Cho nên, nó là một con dao hai lưỡi.

No comments:

Post a Comment