Thursday, May 15, 2014

Bạn có thực sự hiểu biết cơ bản về tài chính?

Phần lớn mọi người trên thế giới đều không biết cách quản lý tài chính, hay nói gọn hơn là không biết cách quản lý tiền của họ. Nhận định trên có được là dựa trên một kết quả nghiên cứu vừa được công bố gần đây của 2 nhà kinh tế học: Annamaria Lusardi và Olivia Mitchell.

Hai ông thực hiện một cuộc khảo sát ở nhiều nước trên thế giới với 3 câu hỏi cơ bản về tài chính. Kết quả nhận được là khá tệ:

"Ở Nga, 96% những người được khảo sát không thể trả lời đúng 3 câu hỏi này. Kết quả tồi tệ trên ở một quốc gia hậu cộng sản thì có thể là điều giải thích được, nhưng thậm chí ngay cả một nơi gọi là thánh địa của chủ nghĩa tư bản cũng chẳng mấy khả quan, chỉ có 30% người Mỹ trả lời đúng cả 3 câu hỏi. Kết quả tốt nhất là ở Đức, 53% trả lời chính xác, kế đến là Thuỵ Sĩ, 50%. Mặc dù là tốt hơn các nước khác, nhưng rõ ràng có đến một nửa dân số của 2 nước này không có kiến thức cơ bản về tài chính. Ở một số quốc gia có nền kinh tế khá phát triển, kết quả cũng khá khiêm tốn: 79% ở Thuỵ Điển, 75% ở Ý, 73% ở Nhật và 69% ở Pháp, là tỷ lệ số người không thể trả lời chính xác cả 3 câu hỏi."


Dưới đây là 3 câu hỏi đã được 2 nhà kinh tế học sử dụng, bạn có thể thử trả lời để xem bạn am hiểu về tài chính như thế nào:Xem đáp án của 3 câu hỏi tại đây.

Lược dịch theo The Atlantic.

No comments:

Post a Comment