Tuesday, January 22, 2013

Buôn chứng khoán, buôn... hi vọng

Đôi lúc rảnh rỗi ngẫm nghĩ, thấy nhiều người mua CK và mua vé số chẳng khác gì nhau mấy. Họ cùng đều mua một thứ gọi là... hi vọng. Thị trường tăng thì họ hi vọng nó tăng thêm nữa. Thị trường giảm thì họ hi vọng nó đảo chiều. Miễn còn tiền là họ còn hi vọng.

Bear paint to bull