Thursday, March 21, 2013

Có nên tắt máy xe khi đèn đỏ 25 giây?

Chạy xe ngoài đường, thỉnh thoảng thấy góc ngã tư có mấy nhóm tình nguyện quơ quơ mấy tẩm bảng với khẩu hiệu đại khái như: Đèn đỏ trên 25 giây, tắt máy xe để tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Thoạt đầu nghe cũng có lý, nhưng ngẫm lại thì dựa vào đâu (nghiên cứu nào) để có kết luận là tắt máy xe trong 25 giây rồi khởi động lại sẽ tiết kiệm xăng hơn để máy nổ ở chế độ garanti?