Liên hệ

Đời là bể khổ, chúng sinh thì thích bơi.

Liên hệ:
Nguyễn Việt Thắng
Email: nguyenvietthang0@gmail.com
Skype: nguyenvietthang0
Facebook: https://www.facebook.com/psyduckcapcap