Monday, November 11, 2013

File excel quản lý danh mục đầu tư chứng khoán


Download: Duck Portfolio - v1.07 -> Bấm vào đây!
Hướng dẫn cách download -> Bấm vào đây!Thông tin cập nhật:

Phiên bản 1.07: (11/11/2013)
1. Điều chỉnh theo chu kỳ thanh toán 9h00 ngày T+3.
2. Sửa lỗi không cập nhật được giá đóng cửa HNX.

Wednesday, November 6, 2013

Giao dịch ký quỹ: Phần 1 - Giới thiệu

Xem thêm:
Giao dịch ký quỹ: Phần 2 - Hoạt động

Giao dịch ký quỹ (GDKQ), tiếng Anh Margin Trading, là giao dịch mua chứng khoán của nhà đầu tư có sử dụng tiền vay từ công ty chứng khoán và sử dụng chứng khoán đã mua được hoặc chứng khoán có sẵn trong tài khoản để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Margin Trading - The Power of Leverage! - Nguồn: Internet