Thursday, May 15, 2014

Bạn có thực sự hiểu biết cơ bản về tài chính?

Phần lớn mọi người trên thế giới đều không biết cách quản lý tài chính, hay nói gọn hơn là không biết cách quản lý tiền của họ. Nhận định trên có được là dựa trên một kết quả nghiên cứu vừa được công bố gần đây của 2 nhà kinh tế học: Annamaria Lusardi và Olivia Mitchell.

Hai ông thực hiện một cuộc khảo sát ở nhiều nước trên thế giới với 3 câu hỏi cơ bản về tài chính. Kết quả nhận được là khá tệ: