Tuesday, June 4, 2013

Stop Loss hay Cut Loss

Hôm rồi có dịp đi dự cuộc hội thảo, được nghe một quan chức cấp vụ trưởng dùng từ "cut loss". Làm mình nhớ có lần, một anh bạn đồng nghiệp cũng dùng từ này khi nói về việc "cắt lỗ" trong một status trên FB, mình vào comment bảo rằng trong thuật ngữ tiếng Anh ngành tài chính, chẳng có từ nào là "cut loss" cả. Tranh cãi qua lại vài comment, mình đưa ra một số trang web từ điển tin cậy làm bằng chứng. Xong sau đó anh bạn xoá comment và unfriend mình luôn!