Wednesday, November 6, 2013

Giao dịch ký quỹ: Phần 1 - Giới thiệu

Xem thêm:
Giao dịch ký quỹ: Phần 2 - Hoạt động

Giao dịch ký quỹ (GDKQ), tiếng Anh Margin Trading, là giao dịch mua chứng khoán của nhà đầu tư có sử dụng tiền vay từ công ty chứng khoán và sử dụng chứng khoán đã mua được hoặc chứng khoán có sẵn trong tài khoản để làm tài sản bảo đảm cho khoản vay.

Margin Trading - The Power of Leverage! - Nguồn: Internet

Ba yếu tố cơ bản của GDKQ để phân biệt đối với các hình thức cho vay cầm cố, repo chứng khoán là:
- Tiền cho vay phải được dùng để đầu tư chứng khoán.
- Công ty chứng khoán phải là người cho vay.
- Chứng khoán được mua từ tiền vay phải được dùng làm tài sản bảo đảm.

GDKQ là hình thức vay tiền để đầu tư, nên còn được gọi là sử dụng đòn bẩy. Với một số tiền hiện có là A, bạn sẽ được cho vay thêm một khoản tiền để có thể mua một lượng chứng khoán có giá trị lớn hơn A để có cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn, cũng giống như việc bạn sử dụng đòn bẩy để nâng một vật nặng hơn nhiều lần sức nâng bình thường của bạn.

Nhưng bạn cần phải nhớ một nguyên tắc trong đầu tư, đó là lợi nhuận cao luôn đi kèm rủi ro cao. Cơ hội kiếm nhiều lợi nhuận hơn khi sử dụng GDKQ cũng kèm theo đó là một khả năng thua lỗ nhiều hơn bình thường.

GDKQ chính thức được cho phép thực hiện tại thị trường VN kể từ ngày 30/08/2011. Các quy chế và quản lý về GDKQ được quy định cụ thể tại Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán, ban hành kèm theo Quyết định số 637/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Một số quy định quan trọng cũng đã được bổ sung, sửa đổi vào ngày 01/02/2013 bởi Quyết định số 09/QĐ-UBCK.

Về cơ bản, GDKQ được thực hiện tại VN cũng giống như GDKQ ở thị trường các nước khác trên thế giới. Cơ chế hoạt động và quản lý GDKQ khá linh hoạt và có độ mở cao. UBCKNN chỉ đóng vai trò giám sát sự tuân thủ và tình trạng an toàn của các khoản vay, còn lại các hoạt động chi tiết chủ yếu là sự thoả thuận giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư.

No comments:

Post a Comment