Friday, December 2, 2011

[BBC] Jesus - The real story (Cuộc đời Chúa Jesus)

Phim tài liệu:

- Tựa đề: Jesus - The real story (Tạm dịch: Cuộc đời Chúa Jesus)
- Sản xuất: BBC
- Nội dung: 3 phần

Phần 1: The early years
Phần 2: The mission
Phần 3: The last days


- Độ dài: 2:27:09
- Phụ đề: tiếng Việt (HTT Group dịch)
- Nguồn: Youtube (Đăng bởi kiengia261. Playlist tạo bởi ImhotecSeJa)

Xem toàn bộ Playlist

[youtube http://www.youtube.com/playlist?list=PLABBD9FDFB39F9732]

No comments:

Post a Comment