Sunday, May 13, 2007

Pháp dùng người


1. Sai khiến họ đi xa để xem họ có trung thành không.
2. Giao việc ở gần để xem họ có kính cẩn không.
3. Bắt họ nhọc nhằn để xem họ có năng lực không.
4. Chất vấn họ bất ngờ để xem họ có thông minh không.
5. Cho họ một kỳ hạn gấp rút để xem họ có giữ tín không.
6. Giao phó tiền bạc cho họ để xem họ có đức nhân không.
7. Báo trước nguy cơ cận kề để xem họ có giữ tiết tháo không.
8. Chuốc rượu cho say để xem họ có giữ được phép tắc không.
9. Cho họ chung chạ nam nữ để xem họ có háo sắc không.
Thử thách 9 điều đó mới có thể xác định được kẻ nào bất tài vô hạnh.

No comments:

Post a Comment